7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 21 sorudan oluşan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki dört büyük melek ve görevleriyle ilgili bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A. Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.
B. Cebrail: Allah’ın gönderdiği vahyi getirmekle görevlidir.
C. İsrafil: Öldükten sonra insanları sorgulamakla görevlidir.
D. Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerden biri değildir?
A. İnsanın hayatına çekidüzen verir.
B. İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir.
C. Bu inanca sahip olan insan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir.
D. İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır.
Soru 3- “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ihsanda (iyilikte) bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun.” (Buhârî, Edeb, 31.)
Yukarıdaki hadise göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A. Herkes ahirete inanmalıdır.
B. İman insanı güçlü ve cesur kılar.
C. İman, kabul etmek ve benimsemektir.
D. İman, insanın davranışlarına yansımalıdır.
Soru 4- Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi teraziye ne ad verilir?
A. Amel defteri
B. Mizan
C. Haşr
D. Ba’s
Soru 5- Allah (c.c.), hiç kimseye zulmetmeyen, herkese yaptığının karşılığını verendir. Hem burada hem de ahirette kendisine iman edenlere cömertçe davranır, onları bağışlar ve ödüllendirir.
Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Allah (c.c.) kimseye zulmetmez.
B. Allah (c.c.) günah işleyenleri asla affetmez.
C. İnsanlar dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette görürler.
D. Allah (c.c.) iman edip güzel işler yapanlara karşı merhametlidir.
Soru 6- Aşağıdaki peygamberlerden hangi ikisi Allah’ın (c.c.) güç ve kudretinin bir işareti olarak babasız bir şekilde yaratılmıştır?
A. Hz. Musa (a.s.) - Hz. Âdem (a.s.)
B. Hz. Muhammed (s.a.v.) - Hz. İsa (a.s.)
C. Hz. Âdem (a.s.) - Hz. İsa (a.s.)
D. Hz. İsa (a.s.) - Hz. Yahya (a.s.)
Soru 7-Muavvizeteyn sureleri kötülük ve belalardan korunmak için okunur.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun surelerdir?
A. İhlas-Fil
B. İhlas-Felak
C. Felak- İhlas
D. Felak-Nâs
Soru 8- Melekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Meleklerin bizimle ilgisi yoktur.
B. Meleklerin hepsi vahiy getirmekle görevlidir.
C. Melekler insanlara karışık şeyler ilham ederler.
D. İman edip güzel işler yapan müminlere dua ederler.
Soru 9- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.
B. Cinler ateşten yaratılmış varlıklardır.
C. Melekler gelecekle ilgili her şeyi bilebilirler.
D. Cinler de Allah’a (c.c.) iman ve ibadetle yükümlüdürler.
Soru 10- “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.” (İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.)
Yukarıdaki ayet hangi meleklerden söz etmektedir?
A. Kirâmen Kâtibîn
B. Koruyucu melekler
C. Rahmet melekleri
D. Dört büyük melek
Soru 11- I. Allah’a kulluk etsinler diye yaratılmıştır.
II. İçlerinde inananlar da inkâr edenler de vardır.
III. Bir kısmı Hz. Peygamberden Kur’an dinlemiştir.
Cinlerle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I.
B. Yalnız II.
C. Yalnız III.
D. I, II ve III.
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi insan ve cinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A. Eylemlerinden sorumlu olmaları
B. Sınırlı bilgiye sahip olmaları
C. Özgür irade sahibi olmaları
D. Aynı maddeden yaratılmaları
Soru 13- Kıyametin ne zaman kopacağını soran bir kişiye Hz. Peygamber: “Kıyamet için sen ne hazırladın?” diye cevap vermiştir.
Hz. Peygamber bu cevabı ile aşağıdakilerin hangisine dikkat çekmiştir?
A. Kıyametin zamanını yalnız Allah’ın bildiğine
B. Ahiretle ilgili soru sormanın yanlış olduğuna
C. Dünya hayatına sımsıkı sarılmak gerektiğine
D. Ahiret hayatı için hazırlık yapmak gerektiğine
Soru 14- “Kendi kendilerine, Allah’ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi?” (Rum suresi, 8. ayet)
Bu ayete göre yaratılmışlar üzerinde düşünen bir insan,
I. Yaratılan her varlığın bir ömrü vardır.
II. Evrendeki her varlık hak yani gerçektir.
III. Bu dünyada düşünmeyen varlık yoktur.
sonuçlarından hangilerine ulaşır?
A. Yalnız I.
B. Yalnız III.
C. I ve II.
D. II ve III.
Soru 15-
7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı
Bu şekildeki “?” işareti yerine aşağıdaki kavramların hangisi getirilmelidir?
A. Dünya
B. Ahiret
C. Kader
D. Kitap
Soru 16- “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür.” (Zilzâl Suresi, 7 ve 8. ayetler) Bu ayetler aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?
A. Hesap
B. Mahşer
C. Kıyamet
D. Diriliş
Soru 17- “Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? ...” (Ahkâf suresi, 33. ayet)
Bu ayet aşağıdaki iddiaların hangisinin cevabıdır?
A. Diriltmek çok yorucu bir iştir.
B. Ölüyü diriltecek bir güç yoktur.
C. Diriltmek yaratmaktan kolaydır.
D. Ölüm hakkında düşünmek yanlıştır.
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman eden bir kişi için söylenemez?
A. Bir köşeye çekilip kendini ibadete verir.
B. Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.
C. Sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar.
D. Hiçbir eyleminin karşılıksız kalmayacağını bilir.
Soru 19- Ahirete inanan bir insandan aşağıdaki tutumların hangisi beklenmez?
A. Adaletli davranması
B. Çevresine duyarlı olması
C. Yakınlarına çıkar sağlaması
D. Akrabaları koruyup gözetmesi
Soru 20- “Dedi ki ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı.” (Meryem suresi, 30 - 32. ayetler)
Bu ayetlerden Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A. İnsanları inanmaya zorlamıştır.
B. Allah’ın kulu ve peygamberidir.
C. Annesine saygı duymaktadır.
D. İbadet etmekle yükümlüdür.
Soru 21- De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabb’ine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.” (Nâs suresi)
Bu sureye göre aşağıdakilerin hangisinden Allah’a sığınılmalıdır?
A. Kötülüğe teşvik edenlerden
B. Kıskanç kimselerden
C. İftira edenlerden
D. Lakap takanlardan
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla