7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 22 sorudan oluşan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Hacca gelen Müslümanlar, ihrama girerek sosyal ve ekonomik statülerinden sıyrılır. Arafat vakfesi yaparak mahşeri hatırlar ve tövbe etme fırsatı bulur. Şeytan taşlayarak kötü duygu ve düşüncelerden arınır. Birlikte tavaf ederek kardeş olma bilinci kazanır. Sa’y yaparak sabırlı ve ümitli olmayı öğrenir.
Yukarıdaki paragrafta vurgulanan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hac ibadeti insanlar arasında eşitliği sağlar.
B. Müslümanlar arasında dayanışmayı artırır.
C. Hacda yapılan her ibadetin bir amacı vardır.
D. İnsanların birlikte ibadet etmelerine vesile olur.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Zehra Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde hac ibadetinin önemini ve insana kazandırdıklarını anlatır. Dersin sonunda ise öğrencilerine “Hac ibadetini tamamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler kazanmıştır?” sorusunu yöneltir.
Öğrencilerinden bazıları şöyle cevap verir:
Ahmet: Başka kültürleri tanımıştır.
Ömer: Ahlakını güzelleştirmiştir.
Sevde: Diğer insanlardan üstün olmuştur.
Meryem: Saygılı ve müsamahalı olmayı öğrenmiştir.
Yukarıdaki metne göre hangi öğrencinin cevabı doğru değildir?
A. Ömer
B. Sevde
C. Ahmet
D. Meryem
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi, kişiye haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?
A. Müslüman olmak
B. Sağlığı yerinde olmak
C. Özgürlüğü kısıtlanmamış olmak
D. Masraflarını karşılayacak maddi güce sahip olmak
Soru 4- Diğer zamanlarda yapılması helal olan bazı davranışların, hac veya umre yapan kişilere haram olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
A. İmsak
B. İhram
C. İkram
D. Telbiye
Soru 5- Aşağıdaki kavram ve mekânları gruplandırırsak hangisi dışarıda kalır?
A. Safa
B. Merve
C. Tavaf
D. Arafat
Soru 6- Aşağıdakilerden kaç tanesi, haccın farzlarındandır?
I. Sa’y
II. Vakfe
III. Tavaf
IV. İhram
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 7- Aşağıdaki hayvanlardan hangileri kurban olarak kesilebilir?
I. Horoz
II. Koyun
III. Deve
IV. İnek
A. I ve II
B. II ve III
C. I, II ve III
D. II, III ve IV
Soru 8- Hz. Peygamber kendisine bir şikâyetini anlatan sahabiye şu duayı öğretmiştir: “Yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah’ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah’ın hükmüne ve iradesine sığınırım.”
Buna göre sahabenin şikâyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A. Geceleri kâbus görüyorum.
B. Oturduğum yerde uyuyorum.
C. Sabah ezanını duymuyorum.
D. Gece değil gündüz uyuyorum.
Soru 9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz?
A. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
B. Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
C. Ve ileyke nes’â ve nahfid.
D. Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.
Soru 10- “Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu günkü gibi olur.”
Bu hadis, aşağıdaki hacla ilgili hususlardan hangisiyle ilgilidir?
A. Mekânı
B. Zamanı
C. Sünnetleri
D. Kazandırdıkları
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetlerinin ortak görevlerinden biri değildir?
A. Sa’y yapmak
B. Tavaf etmek
C. İhrama girmek
D. Vakfe yapmak
Soru 12-
7. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı
Bu görselde hac ibadeti ile ilgili aşağıdaki görevlerden hangisi yerine getirilmektedir?
A. Sa’y
B. Vakfe
C. Tavaf
D. Kurban
Soru 13- Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” (Hac suresi, 37. ayet)
Bu ayette kurban ibadetiyle ilgili aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat çekilmiştir?
A. Ne zaman yerine getirileceği
B. Hangi hayvanların kurban edileceği
C. Kurban etinin nasıl değerlendirileceği
D. İçtenlikle yerine getirilmesi gerektiği
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getiren kişinin amaçlarından biri değildir?
A. Allah’ın yakınları arasına girmek
B. Zenginlik nimetine şükretmek
C. Allah’ın rızasını kazanmak
D. Mekke’ye hicret etmek
Soru 15- Aşağıdaki yargıların hangisi hac ibadetinin hükmüyle ilgilidir?
A. Tüm insanların eşit olduğunu hissettirir.
B. Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.
C. Farklı ırklardan milyonları bir araya getirir.
D. Diğer varlıklara karşı duyarlılık kazandırır
Soru 16- Hac ve Umre ibadeti yapılırken giyilen elbisenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sa’y
B. İhram
C. Vakfe
D. Tavaf
Soru 17- Umreyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A. Şeytan taşlanmaz.
B. Vakte yapılamaz.
C. Kurban kesilmez.
D. Sa’y yapılmaz.
Soru 18- Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kurban ibadetiyle ilgili Kur’an kıssalarında geçer?
A. Hz. Musa - Hz. İsa
B. Hz. Yakup - Hz. Yusuf
C. Hz. İbrahim - Hz. İsmail
D. Hz. Davut - Hz. Süleyman
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin toplumsal faydalarından biri değildir?
A. Kalpleri birbirine ısındırır.
B. Birlik ve beraberliği arttırır.
C. Kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir.
D. Mükellef olanı sorumluluktan kurtarır.
Soru 20- Hac ibadeti esnasında Hz. İsmail’in annesi Hacer’in, oğluna su arayışı sembolik olarak canlandırılır. Bu amaçla Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kere gidip gelinir.
Bu tepeler arasında gidip gelmenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tavaf
B. Sa’y
C. Şavt
D. Vakfe
Soru 21- Kâbe’yle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A. Yeryüzündeki ilk mabettir.
B. Güvenli bir toplanma yeridir.
C. Hz. İbrahim, tek başına yapmıştır.
D. Allah temiz tutulmasını emretmiştir.
Soru 22- Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış olarak belirtin.
( ) Hac, sadece Peygamberimize (s.a.v.) ve ümmetine farz kılınmış bir ibadettir.
( ) Kâbe, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından inşa edilmiş bir ibadethanedir.
( ) Hac, yılda sadece bir kez ve belli zaman diliminde yapılır.
( ) Erkek ve dişi olma özelliğine sahip olan melekler, evlenip çoğalırlar.
( ) Melekler kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler.
( ) Mizan, amellerin tartılacağı terazinin adıdır.
A) Y, Y, D, Y, D, D
B) D, Y, D, Y, D, Y
C) Y, D, Y, D, D, Y
D) D, Y, D, D, Y, D
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla