7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 22 sorudan oluşan Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- En soğuk yıldızların yaydıkları ışık rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sarı
B. Mavi
C. Beyaz
D. Kırmızı
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bir teleskop çeşidi değildir?
A. Mercekli
B. Radyo
C. Manyetik
D. Aynalı
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A. Düzensiz
B. Dairesel
C. Sarmal
D. Eliptik
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmalarında kullanılan bir araç değildir?
A. Projeksiyon
B. Yapay uydular
C. Uzay sondası
D. Uzay istasyonları
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uzaya gönderdiği ancak artık mezarlık yörüngesinde bulunan yapay uydudur?
A. Türksat 4B
B. Göktürk-1
C. Türksat 1C
D. Türksat 3A
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi rasathanelerin kurulması için uygun olan yerlerden biri değildir?
A. Şehir ışıklarından uzak olan yerler
B. Bulutların çok olduğu yerler
C. Hava kirliliğinin az olduğu yerler
D. Yüksek yerler
Soru 7- Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?
A. Hidrojenin helyuma
B. Helyumun oksijene
C. Hidrojenin demire
D. Demirin hidrojene
Soru 8- Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A. Kara delik - Bulutsu
B. Bulutsu - Gök ada
C. Gök ada - Kara delik
D. Bulutsu - Kara delik
Soru 9- Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?
A. Salma
B. Karanlık
C. Gezegenimsi
D. Süpernova kalıntıları
Soru 10-
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. IV
B. III
C. II
D. I
Soru 11-
I. Uzaya yayılan roket parçaları
II. İşlevini yitiren yapay uydular
III. Kuyruklu yıldızlardan kopan parçalar
IV. Doğal uydu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uzay kirliliğine neden olmaz?
A. Yalnız I
B. I ve III
C. III ve IV
D. Yalnız IV
Soru 12- Dünya’dan gökyüzüne bakıldığında bir arada bulunan yıldız gruplarına ne ad verilir?
A. Halley Yıldızı
B. Kuzey Yıldızı
C. Çoban Yıldızı
D. Takımyıldız
Soru 13- Gökyüzünü gözlemlemek için hangi araç kullanılır?
A. Tepegöz
B. Teleskop
C. Periskop
D. Mikroskop
Soru 14- Ay ile Dünya arasındaki uzaklık göz önüne alındığında Göktürk 2 yapay uydusunun bulunduğu konuma ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Ay’ın üzerindedir.
B. Ay’a çok yakın bir konumdadır.
C. Dünya’ya çok yakın konumdadır.
D. Yaklaşık olarak Dünya ile Ay’ın ortasındadır.
Soru 15- Günlük yaşamda kullanılan araçlardan hangisi uzay araştırmalarının teknolojiye olan katkılarından biri değildir?
A. GPS (Küresel Konumlama Sistemi)
B. MR (Manyetik Rezonans)
C. Hassas ateş ölçer
D. Elektrikli terazi
Soru 16- Karadeniz Bölgesi’nin kırsal kesimlerindeki asayişi kontrol etmek isteyen asker, uydudan gelen görüntülere bakmaktadır. Buna göre askerin incelediği görüntüler aşağıdaki uyduların hangisinden gelmiş olabilir?
A. TÜRKSAT 3A
B. TÜRKSAT 4B
C. TÜRKSAT 4A
D. GÖKTÜRK 2
Soru 17- Havanın açık olduğu bir günde gökyüzünden geçen bir gök cisminin arkasında uzunca bir iz bıraktığı gözlenmiştir.
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Bu gök cismi ile ilgili,
I. Kuyruğa sahip olan bir yıldız türüdür.
II. Kuyruklu yıldız olarak adlandırılan bir gök taşıdır.
III. Bıraktığı izin sebebi yapısındaki buzların erimesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A. Yalnız I.
B. Yalnız II.
C. I ve III.
D. II ve III.
Soru 18- Aşağıdaki görselde A bir ağacı, B ağacın bir dalını ve C bu dalda bulunan bir yaprağı temsil etmektedir. Bir öğrenci verilen bu görsel ile “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesinde öğrendiği bazı kavramları eşleştirmek istiyor.
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Öğrenci, görseldeki büyüklükleri dikkate alarak,
I. A evreni, B Samanyolu Gök Adası’nı, C ise Güneş’i temsil eder.
II. A uzayı, B evreni, C ise Andromeda Adası’nı temsil eder.
III. A galaksiyi, B takımyıldızını, C ise bir yıldızı temsil eder.
eşleştirmelerinden hangilerini yapabilir?
A. Yalnız II.
B. I ve II.
C. I ve III.
D. II ve III.
Soru 19- “Dünya, Evren, Uzay” kavramları, büyüklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir.
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 20-
I. Şekilleri küreseldir.
II. Belirli bir ömürleri vardır.
III. Gökyüzündeki konumları değişir.
IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ifade edilir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve gezegenler için ortak özelliktir?
A. I ve II.
B. I ve IV.
C. II ve III.
D. III ve IV.
Soru 21- Canlı bir hücrede canlılık faaliyetlerini gerçekleştiren “organel” adındaki yapılar, hücre sitoplazmasında bulunur.
Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bunların hücre içindeki görevleri verilmiştir.
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Tablo incelendiğinde kaç numaralı satırda hata yapıldığı söylenebilir?
A. I.    B. II.    C. III.    D. IV.
Soru 20- Aşağıdaki şekil insan vücudundaki bir hücreyi temsil etmektedir.
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Bu hücre içindeki numaralı yapılarla ilgili hangi ifade yanlıştır?
A) 1, fotosentez yapan bir kloroplasta aittir.
B) 2, DNA içeren bir çekirdeği temsil eder.
C) 3, solunumun gerçekleştiği bir mitokondridir.
D) 4, hücrenin şeklini korumasına destek olan hücre zarıdır.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla