7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri 7.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki özelliklerden hangisi ağırlığa ait değildir?
A. Birimi N’dır.
B. Dinamometre ile ölçülür.
C. Bulunduğu konuma göre değişmez.
D. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdaki örneklerden hangisinde kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümü söz konusudur?
A. Ağaçtan düşen elma
B. Balkondan düşen saksı
C. Yukarı doğru fırlatılan top
D. Belirli yükseklikte uçan uçak
Soru 3- Bir cismin kinetik enerjisi;
I. Kütlesi
II. Yüksekliği
III. Sürati
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 4-
I. Havaya atılan top
II. Fren yapan kamyon
III. Yokuş aşağı giden misket
Yukarıdaki durumlardan hangisinde ya da hangilerinde cismin kinetik enerjisi artar?
A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. II ve III
Soru 5-
7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı
Resimdeki dağda A noktasında bulunan bir cisim hangi noktaya götürülürse ağırlığı en az ölçülür?
A) E    B) B    C) C    D) D
Soru 6- Aşağıdakilerden hangileri esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?
1- Sıkıştırılmış yay
2- Gerilmiş lastik
3- Daldaki elma
4- Uçan kuş
A. 3, 4
B. 2, 3, 4
C. 1, 2
D. 1, 2, 3
Soru 7- Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Cismin hareket yönü ile daima zıt yönlü değildir.
B. Hava ortamında “hava direnci”, su ortamında “su direnci” olarak adlandırılır.
C. Hareketli bir cismin kinetik enerjisini azaltacağından toplam enerjide kayba neden olur.
D. Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısmını ısı enerjisine dönüştürür.
Soru 8- Atom ile ilgili,
I. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı taşıdır.
II. Çekirdeğinde proton ve nötron tanecikleri bulunur.
III. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I.
B. Yalnız III.
C. I ve II.
D. I, II ve III.
Soru 9- Atomu oluşturan tanecikler aşağıdaki gibi numaralanmıştır.
7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı
Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A. I, negatif yüklü taneciktir.
B. II, atomun kimliğini belirleyen taneciktir.
C. III, çekirdekte bulunur.
D. III’ün kütlesi I’in kütlesinden fazladır.
Soru 10-
• Atomdaki pozitif yüklere “proton” adını vermiştir.
• Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özelliğini keşfetmiştir.
• Atomdaki proton sayısının elektron sayısına eşit olduğunu belirtmiştir.
Atom ile ilgili yaptığı çalışmalarından bazıları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Democritus
B. John Dalton
C. Ernest Rutherford
D. Joseph John Thomson
Soru 11-
7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 12- Modern atom teorisiyle ilgili,
I. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur.
II. Elektronlar çok hızlı hareket ederler.
III. Elektronların bulunduğu yerler kesin olarak belirtilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I.
B. Yalnız III.
C. I ve II.
D. I, II ve III.
Soru 13- Elementler ile ilgili,
I. Element sembolleri tüm dünyada ortaktır.
II. Atomik ya da molekül yapıda olabilirler.
III. Molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I.
B. I ve II.
C. II ve III.
D. I, II ve III.
Soru 14- Aşağıda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır?
1- Na-Sodyum
2- K- Kalsiyum
3- S- Kükürt
4- B- Berilyum
A. 1 ve 4
B. 1 ve 3
C. 2 ve 3
D. 2 ve 4
Soru 15- Şekilde modeli görülen madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı
A. Saf maddedir.
B. Formülle gösterilir.
C. İki farklı atomdan oluşur.
D. Kendini oluşturan atomların özelliklerini taşır.
Soru 16- Aşağıda verilen bilgiler hangi bileşiğe aittir?
• Beyaz renkli katı bir maddedir.
• Sofra tuzu olarak bilinir.
• Vücutta sıvı ve sıvı basıncı dengesini sağlar.
A. H2SO4 : Sülfürik asit
B. NaCl : Sodyum klorür
C. CO2 : Karbondioksit
D. NH3 : Amonyak
Soru 17- Özellikleri verilen molekülün formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
• Yapısında 5 tane atom bulunur.
• Üç farklı türde atom içerir.
A. HNO3
B. CO2
C. H2
D. NH3
Soru 18-Atomun yapısında bulunan parçacıklarla ilgili bir grafik verilmiştir.
7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı
Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A. Pozitif ve negatif yüklü parçacık sayıları eşittir.
B. Pozitif ve yüksüz parçacık sayıları toplamı 8’dir.
C. Negatif ve yüksüz parçacık sayıları toplamı 4’tür.
D. Atomun yapısında en fazla nötron parçacığı bulunur.
Soru 19- Günlük hayatta birçok element kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları magnezyum, altın, alüminyum ve civadır.
Verilen bu elementlerin kullanım alanları ile ilgili hangisi yanlıştır?
A. Civa - Termometre
B. Altın - Ziynet eşyası
C. Magnezyum - Diş dolgusu
D. Alüminyum - Mutfak eşyası
Soru 20- Aşağıda bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiştir.
7. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı
Verilen tanecik modelleri hangi seçenekteki maddelere ait olabilir?
A. Su-zeytinyağı, Su, Sirke
B. Su, Su-şeker, Su-zeytinyağı
C. Ayran, Sirke, Nitrik asit
D. Meyve suyu, Sodyum klorür, Ayran
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla