7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1-
1. I. Tümsek aynalarda odak noktası aynanın arka kısmındadır.
II. Işık tüm yüzeylerden aynı oranda yansır.
III. Kaşığın iç yüzeyi tümsek ayna, arka yüzeyi çukur ayna gibidir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Bir berberde saçını kestiren çocuk, önündeki aynada arkasındaki duvarda asılı olan bir saati şekildeki gibi görüyor.
7.sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı
Buna göre, o anda saat kaçtır?
A. 16.00
B. 17.00
C. 18.00
D. 19.00
Soru 3- Aşağıda verilenlerden kaç tanesi çukur aynanın kullanım alanlarındandır?
• Makyaj aynası
• Araba farları
• Taşıtlardaki dikiz aynası
• Teleskop
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 4- Yeşil renkli bir kâğıda beyaz ışık altında bakılırsa kâğıt hangi renk görülür?
A. Mavi
B. Yeşil
C. Siyah
D. Kırmızı
Soru 5- Bir çocuk, şekildeki gibi iki düz ayna arasında bulunmaktadır. II. aynaya doğru 5 cm ilerlerse çocuğun I ve II. aynalardaki görüntülerinin arasındaki mesafe kaç cm olur?
7.sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı
A. 30   B. 40   C. 50   D. 60
Soru 6- Odak noktası N olan çukur aynaya şekildeki gibi gelen ışınlar önce çukur aynadan, sonra da düz aynadan yansıyor.
7.sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı Buna göre ışınlar, düz aynadan yansıdıktan sonra aşağıdakilerden hangisindeki gibi yayılabilir?
7.sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı
A     B     C     D
Soru 7- Onur, daima düz ve kendisinden küçük görüntü elde etmek istiyor.
Buna göre Onur,
I. Çukur    II. Tümsek    III. Düz
aynalardan hangilerini kullanmalıdır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I, II ve III
Soru 8- Işığın madde ile etkileşiminin sonuçlarından bazıları şunlardır:
I. Işığı soğuran madde ısınır.
II. Açık renkli yüzeyler ışığı daha az soğurur.
III. Koyu renkli yüzeyler ışığı daha çok soğurur.
Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. II ve III
C. I ve II
D. I, II ve III
Soru 9- Su dolu bir bardağın içindeki pipetin dışarıdan bakıldığında kırıkmış gibi görünmesinin nedeni aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?
7.sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı
A. Bardak, ışığı yansıttığı için
B. Su, ışığı farklı renklere ayırdığı için
C. Su dışında kalan pipet daha koyu olduğu için
D. Sudan havaya geçen ışık ışınları kırılmaya uğradığı için
Soru 10- 80 cm uzunluğundaki bir cismin K, L ve M aynalarındaki görüntüsünün boyları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
7.sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı
Buna göre,
I. K aynasında oluşan görüntü terstir.
II. L aynası düz aynadır.
III. M aynası dişçi aynası olarak kullanılabilir.
çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A. Yalnız II.
B. Yalnız III.
C. I ve II.
D. I, II ve III.
Soru 11- Işığın kırılması ile ilgili,
I. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışığın hızı yavaşlar.
II. Normalden uzaklaşarak kırılan ışığın hızı artar.
III. Yüzeye dik gelen ışın kırılmadan yoluna devam eder.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I.
B. I ve III.
C. II ve III.
D. I, II ve III.
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi kalın kenarlı merceklerle ilgili doğru bir ifade değildir?
A. Görüntü düz ve küçüktür.
B. Yakınsak mercek olarak da adlandırılır.
C. Uç kısımları ortasına göre kalındır.
D. Işığı dağıtarak kırar.
Soru 13- Mercekler ve kullanım alanlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi söylenemez?
A. Yakınsak mercekler sayesinde geniş bir alanı görmek mümkündür.
B. Yakını net görememe sorununu için ince kenarlı mercek kullanılır.
C. Optik merkeze doğru gelen ışın kırılmaya uğramadan yoluna devam eder.
D. Miyopluk uzağı net görememe durumudur, bu durum düzeltmek için ıraksak mercek kullanılır.
Soru 14- Aşağıdaki şekilde bir ışık ışını çok yoğun bir ortamdan az yoğun ortama gönderiliyor.
7.sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı
Buna göre kırılma açısı ile gelme açısının toplamı kaç derecedir?
A. 65°
B. 85°
C. 95°
D. 115°
Soru 15-
7.sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı
A.      B.      C.      D.
Soru 16- İnsanda üreme, büyüme ve gelişme konusu ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A. Zigot gelişimine anne vücudu içinde devam eder.
B. Embriyo ana rahminde büyüme ve gelişmeye devam eder.
C. Üreme organları neslin devamı için üreme hücrelerini oluştururlar.
D. Zigot embriyonun mitoz bölünmeler geçirerek oluşturduğu bir yapıdır.
Soru 17- Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı aşağıda verilmemiştir?
• Dişi üreme hücresidir.
• Sperm ve yumurtanın birleşmesi olayına denir.
• Döllenmiş yumurtaya denir.
A. Zigot
B. Fetüs
C. Yumurta
D. Döllenme
Soru 18- Tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A. Su
B. Işık
C. Hava
D. Sıcaklık
Soru 19- Aşağıda sperm ve yumurtaya ait bazı özellikler verilmiştir. Bunlardan hangisi, her iki hücre için de ortak özelliktir?
A. Hareketli olmaları
B. Çok sayıda oluşmaları
C. Aynı büyüklükte olmaları
D. Çekirdek bulundurmaları
Soru 20- Aşağıda verilen özellikler, hangi canlı gruba aittir?
• Yavrularını yumurtlayarak dünyaya getirir.
• Yavrularına belli bir süre bakar.
• Yavrularının gelişimini tamamlaması için kuluçkaya yatar.
A. Kuşlar
B. Memeliler
C. Kurbağalar
D. Sürüngenler
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla