7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Matematik 7. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip butonuna tıklayınız.

Soru 1- Bir sayıdan -5 çıkarılıp bulunan sonuca -4 eklenirse işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?
Sonuç, ilk sayıdan 9 eksiktir.
Sonuç, ilk sayıdan 9 fazladır.
Sonuç, ilk sayıdan 1 eksiktir.
Sonuç, ilk sayıdan 1 fazladır.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Bir şehirde kış günü hava sıcaklığı saat 18.00’de -20C olarak ölçülüyor. Hava sıcaklığı saatte 2 0C düşerse saat 24.00’te kaç 0C olur?
-14     -12     -10     -8
Soru 3- Çarpımları -60 olan dört tam sayıdan ikisi +2 ve -5’tir. Buna göre diğer iki sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
-2 ve 5      -2 ve -3
+5 ve -1    -3 ve +2
Soru 4- Bir balıkçının attığı olta deniz seviyesinin 23 m altındadır. Bir süre bekleyen balıkçı, oltasını 7 m yukarıya çıkarıyor. Bu balıkçının oltasının deniz seviyesine olan uzaklığı kaç metredir?
+30    +16    –30    –16
Soru 5-7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı eşitliğinin doğru olabilmesi için "▲" (üçgen) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
+25    +12    –25    –37
Soru 6-7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı eşitliğinin doğru olabilmesi için "■" (kare) yerine hangi sayı yazılmalıdır?
+10    –4    –5    –10
Soru 7- (–29) + 0 + (+13)2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
168    140    –140   –168
Soru 8-7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
–8    –6    +3    +8
Soru 9- (–19) . (+13) = (+13) . ● eşitliğinin doğru olması için "●" yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
–19    –13    +13    +19
Soru 10- (–8) . ▲ = –8 eşitliğinin doğru olması için "▲" (üçgen) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
+1    0    -1    -8
Soru 11-7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı Verilen sayı doğrusu üzerinde modellenen işlem aşağıdakilerdan hangisidir?
(+3)+(–5)
(–3)+(–5)
(+3)+(+5)
(+3)–(–5)
Soru 12- Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
(+6) . (-1) = (-6)
(-17) : (-1) = (+17)
(-2) . (+3) = (+6)
(+10) : (-2) = (-5)
Soru 13-
7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı
Yukarıdaki eşitliklere göre A.B kaçtır?
100     70     –20     –50
Soru 14-7. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı olduğuna göre M yerine yazılabilecek kaç tane tam sayı vardır?
6      8      9      10
Soru 15- 95 lira borcu olan Sinan 27 lira daha borç alıyor. Daha sonra borcunun 55 lirasını ödüyor. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödediğine göre Sinan’ın kalan borcu kaç liradır?
8      15      35      67
Soru 16- Bir odadaki termometrede sıcaklık 28 dereceyi göstermekte iken odanın sıcaklığını dakikada 4 derece düşürebilen bir klima açılıyor. Klima açıldıktan 8 dakika sonra odanın sıcaklığı kaç derece olur?
-8      -4      0      4
Soru 17- Kaan ve Doruk hava sıcaklığını tahmin etmeye çalışıyorlar. Termometreye baktıklarında gerçek sıcaklığın Kaan’ın tahmininden 3°C yüksek, Doruk’un tahmininden ise 1°C düşük olduğunu görüyorlar. Kaan’ın tahmini –8°C olduğuna göre Doruk’un tahmini kaç °C’dir?
-12      -10      -6      -4
Soru 18- Bir balıkçının denize attığı olta, deniz seviyesinin 20 m altındadır. Bir süre bekleyen balıkçı, oltasını 12 m yukarıya çekiyor. Bu balıkçının oltasının deniz seviyesine olan uzaklığının tam sayı olarak gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
10      6      -8      -12
Soru 19- (–2)7 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
64     -49     -77     -128
Soru 20- a = –2 ve b = –3 olduğuna göre a3 + b2 + 1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
2      3      4      5
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla