7.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Matematik 7.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip butonuna tıklayınız.

Soru 1- 7. sınıf 1. dönem 2. yazılırasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
–6,3    –6,5    –6,6    –6,8
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- 7. sınıf 1. dönem 2. yazılıondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
7. sınıf 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 3-
7. sınıf 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 4- Aşağıdaki işlemin sonucu hangisidir?
7. sınıf 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 5- Aşağıdaki işlemin sonucu hangisidir?
7. sınıf 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 6- Aşağıdaki işlemin sonucu hangisidir?
7. sınıf 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 7- Aşağıdaki işlemin sonucu hangisidir?
7. sınıf 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 8- Bir sınavdaki soruların yarısı çoktan seçmeli, 7. sınıf 1. dönem 2. yazılı açık uçlu sorular, diğerleri ise boşluk doldurma sorularıdır. Sınavda 5 tane boşluk doldurma sorusu bulunduğuna göre toplam kaç soru olduğunu bulunuz.
70     60     50     40
Soru 9- Aşağıdaki işlemin sonucu hangisidir?
7. sınıf 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 10-
7. sınıf 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 11-7. sınıf 1. dönem 2. yazılı rasyonel sayıları arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır?
-3     -2     3     2
Soru 12- Bir matematik öğretmeni öğrencilerine; “Bir sayıyı başka bir sayıya böldüğümüzde sonuç bazen bölünen sayıdan büyük olabilir.” demiştir.
7. sınıf 1. dönem 2. yazılı
Bu öğretmen yukarıdaki bölme işlemlerinden hangilerini vermiş olduğu bilgiyi destekleyecek örnek olarak kullanabilir?
Yalnız II.
I ve II.
I ve III.
II ve III.
Soru 13- (–8t + 2) + (+5t – 7) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
–3t + 7
–3t – 5
–13t – 5
–3t + 5
Soru 14- (–17x + 9) – (–2x – 5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
–19x + 4
–19x – 4
–15x + 4
–15x + 14
Soru 15- 16 . (3x + 2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
48x + 32
19x + 18
48x + 18
13x + 14
Soru 16- –4x + 6 = +2x + 12 denklemindeki x’in değeri aşağıdakilerden hangisidir?
+1     0     -1     -2
Soru 17- x + x + 2 + x + 4 = 84 denklemine uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Ardışık üç tek sayının toplamı 84’e eşittir.
Ardışık üç sayının toplamı 84’e eşittir.
Ardışık üç çift sayının toplamı 84’e eşittir.
Üç sayının toplamının 4 fazlası 84’e eşittir.
Soru 18- Uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 2 katından 3 metre fazla olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenarı X metredir.
Bu bahçenin çevresinin kaç metre olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
3x + 3
6x + 6
6x - 6
4x + 4
Soru 19- Beyaz eşya mağazasına giden Mehmet Bey, bir ütü ve bir buzdolabı alacaktır. Buzdolabının fiyatı ütünün fiyatının 15 katından 150 lira fazladır. Ütünün fiyatı 280 lira olduğuna göre, Mehmet Bey mağazaya kaç lira ödeyecektir?
3500
4480
4760
4860
Soru 20-
7. sınıf 1. dönem 2. yazılı
Yukarıdaki şekil örüntüsündeki adımlara göre bilye sayıları verilmiştir. Buna göre 21. adımdaki bilye sayısı kaçtır?
41     38     36     34
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla