7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Matematik 7.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip butonuna tıklayınız.

Soru 1- Bir dış açısının ölçüsü 30° olan bir düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır?
7      8      10      12

Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdaki düzgün beşgende 7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı kaç derecedir?
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
54°     45°     36°     30°
Soru 3-
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
68       58       48       36
Soru 4- Aşağıdaki çokgenin içinde çizilmiş olan doğru parçalarından hangisi bu çokgenin köşegeni değildir?
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
[BE]   [AC]   [BH]   [AD]
Soru 5- Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin iç açılarının ölçüleri toplamı 180°dir?
Kare         Üçgen
Yamuk      Beşgen
Soru 6- 15 kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
108    120
138    156
Soru 7- İç açılarının ölçüleri toplamı 1620° olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
9       10      11      12
Soru 8- Aşağıdaki beşgende verilen açı ölçülerine göre 7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı ölçüsü kaç derecedir?
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
135    123    112    102
Soru 9- Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegenleri birbirini dik olarak ortalar?
Paralelkenar
Yamuk
Kare
Dikdörtgen
Soru 10- Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni yoktur?
Eşkenar dörtgen
Paralelkenar
Kare
Üçgen
Soru 11-Aşağıdaki ABCD paralelkenarında 7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı ve 7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı olduğuna göre 7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı ölçüsü kaç derecedir?
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
70    72    78    102
Soru 12- Aşağıdaki ABCD eşkenar dörtgeninde |AH|=3cm ve |DB|=3.|AC| olduğuna göre bu eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
54    48    27    13,5
Soru 13- Aşağıdaki ABCD yamuğunun alanı 96 cm2, |AB| = 3 . |DC| ve h = 6 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
24     18     12     8
Soru 14- Kenar uzunlukları tam sayı olan bir dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu 58 cm’dir. Bu dikdörtgensel bölgenin alanının alabileceği en büyük değer kaç santimetrekaredir?
210         208
204         28
Soru 15- Aşağıdaki şekilde d // k ve m // n olduğuna göre a + b kaç derecedir?
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
90    100    110    120
Soru 16- Aşağıdaki şekilde ABCDEF düzgün altıgen, FELK karedir. Buna göre 7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı kaç derecedir?
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
100       120
150       160
Soru 17-
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
Şekildeki O merkezli çemberde 7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı olduğuna göre 7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı kaç derecedir?
135       175
215       225
Soru 18- Yarıçaplarının uzunlukları farkı 5 cm olan çemberlerin çevre uzunlukları farkı kaç santimetredir? (r yerine 3,14 alınız.)
26,2       28,4
31,4       32,2
Soru 19-
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
A.      B.      C.      D.
Soru 20- Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin yaşlarına göre dağılımı verilmiştir. Tablo: Öğrencilerin Yaşlarına Göre Dağılımı
7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
Tabloya göre öğrencilerin yaşlarından oluşan veri grubunun tepe değeri kaçtır?
15     14     13     12
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla