7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip butonuna tıklayınız.

Soru 1- Sağlıklı iletişimin temel ögeleri vardır. Bunlardan herhangi birinin olmadığı bir iletişimde hatalar ve eksiklikler olur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde iletişimin temel ögeleri gerçekleşmiş sayılmaz?
A. Öğretmenin ‘‘Sosyal Bilgiler dersini seviyor musunuz?’’ sorusuna öğrencilerin cevap vermesi
B. ‘‘Günaydın!’’ diyerek sınıfa giren öğretmene, öğrencilerin ‘‘Günaydın!’’ diyerek cevap vermesi
C. Annemin ‘‘Dersine çalıştın mı?’’ sorusuna cevap vermemem
D. Sınıf arkadaşım ile tanışmak için el uzattığımda bana elini uzatması
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Bir anne çocuğuna aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsa çocuğunun özgüvenini zedelemeden sadece kendi duygularını ortaya koyarak konuşmuş olabilir?
A. Başarılı olmak için çabalamıyorsun.
B. Düzenli ders çalıştığına şahit olmadım.
C. Sınavdan düşük not alacağın için endişeleniyorum.
D. Bu sene de başarısız olursan ailemizin utanç kaynağı olacaksın.
Soru 3- Sporcu Mehmet Bey, gazetede kendi ve ailesiyle ilgili asılsız haberleri görünce hemen avukatlarına başvurarak haberin düzeltilmesini ister. Haberi yapan basın kuruluşu bunun üzerine bir düzeltme yazısı yayımlar.
Yukarıdaki metne göre Mehmet Bey ile ilgili haberin düzeltilmesine ne ad verilir?
A. Kamuoyu
B. Özgürlük
C. Sansür
D. Tekzip
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi medyanın bireyler arasındaki iletişime olumsuz etkilerinden biridir?
A. Aile içi iletişimde kopukluk yaşanır.
B. Boş zamanlarımızda eğlence ortamı sunar.
C. Bilgiye kısa zamanda ve kolayca ulaşmamızı sağlar.
D. Ülkemizde ve dünyada yaşanan olaylardan haberdar olmamızı sağlar.
Soru 5- 7. sınıf öğrencisi olan Oğuzhan arkadaşlarıyla iletişimde bazen sorunlar yaşamaktadır. Oğuzhan’ın iletişim kurarken tercih ettiği davranışlar maddeler hâlinde aşağıda verilmiştir. Oğuzhan’ın olumlu iletişim kurabilmesi için hangi davranışlarını değiştirmesi gerekir?
I. Empati kurma
II. Lakap takma
III. Öğüt verme
IV. Göz teması kurma
V. Emir cümlesi kurma
A. II-III-IV
B. II-III-V
C. I-II-V
D. I-II-III
Soru 6-
“Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı,
Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz.”
Yunus Emre
Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin dizelerini doğrulamaktadır?
A. Söz söyleyenin, kılıç kuşananındır.
B. Söz gümüşse sükût altındır.
C. Söz ağızdan bir kere çıkar.
D. Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.
Soru 7- “Çok çaresizdik. Genel ağ olmasa ne yapardık biz?”
Bu sözü söyleyen bir anne aşağıdaki durumlardan hangisiyle karşı karşıya kalmış olabilir?
A. Evladına sosyal medya aracılığıyla kan bulmuştur.
B. Sokaktaki yavru kedilere sahip bulmuştur.
C. İkinci el ürünlerini genel ağda satmaktadır.
D. Genel ağı bilgi edinme amacıyla kullanmaktadır.
Soru 8- “Bireysel ve toplumsal ilişkilerimde olumlu iletişim kuruyorum.” diyen kişinin tercihi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Alay etmek
B. Ben dilini kullanmak
C. Dikkatle dinlemek
D. Gülümsemek
Soru 9- İnsanın karşısındakini dikkatli dinlemesi ve anlamaya çalışması etkili iletişim kurmanın şartlarından biridir.
Bu bilgiye göre aşağıdaki konuşmalardan hangisi doğru bir iletişim biçimi değildir?
A. Annem ne zaman bana bir şeyler anlatsa onu heyecanla dinlerim.
B. Karşımdaki konuşurken gözlerine bakar, söylediklerini anlamaya çalışırım.
C. Sürekli konuşmak isterim, herkesin de beni dinlemesini beklerim.
D. Katıldığım konferanslarda konuşmacının söyledikleriyle ilgili not alırım.
Soru 10- Kitle iletişim araçlarının sayısının ve çeşitliliğinin artması birçok alanda hayatımızı etkilemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından değildir?
A. Haberlere kolayca ulaşabilme imkânı sunmuştur.
B. Bireylerin iletişim kurma biçimini değiştirmemiştir.
C. Bilgi sahibi olmayı kolaylaştırmıştır.
D. Bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmuştur.
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden biri değildir?
A. Son sözü söylemek için çabalar.
B. Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler.
C. Yargılamadan, suçlamadan dinler.
D. Konuşmacıyla göz teması sağlar.
Soru 12-
7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı
Yukarıda verilen örnekte öğretmenin kullandığı iletişim dili aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sempati
B. Ben dili
C. Empati
D. Sen dili
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biri değildir?
A. Ön yargılı olmak
B. Empati kurmak
C. Dikkatli dinlemek
D. Kibar olmak
Soru 14-Aşağıdakilerden hangisi “Basın Ahlak Yasası” kapsamında değildir?
A. Gazetenin şahsi taraf tutan kanaatlerine yer verilmez.
B. Yanlış bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzeltmeler yapmalıdır.
C. Ahlaka aykırı yayında bulunulmaz.
D. Gazeteler duyguları istismar edebilir.
Soru 15- Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili” ne örnektir?
A. Veysel : Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor.
B. Deren : O davranışları senden hiç beklemezdim.
C. Mehmet: Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık.
D. Zeynep: Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor.
Soru 16- Nasreddin Hoca, eşeği ile cemaatin önünde gittiğinde, onlarla karşılıklı olamadığı, onlara sırtını döndüğü için sıkıntı duymaktadır, cemaatin arkasından yürümesi ise statüsü ile bağdaşmamaktadır. Hoca bu sorunu, cemaatin önünde giden eşeğine ters binerek çözümler; artık hem öndedir hem de cemaati görebilmektedir. Böylece Hoca, halk arasındaki kopukluğa, pek zarif bir şekilde çare bulmuş olur.
Buna göre Nasrettin Hoca iletişimde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmiştir?
A. Ses tonuna
B. Ön yargısız olunmasına
C. Göz teması kurulmasına
D. Farklılıklara saygılı duyulmasına
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisinin iskân siyasetinin amaçlarından değildir?
A. Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak
B. Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak
C. Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak
D. Fethedilen yerlerin zenginliklerini ele geçirmek
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin fetih sonrası izlediği politikalardan biri değildir?
A. Halktan vergi alınmaması
B. Nüfusun azalmaması için göçün yasaklanması
C. Herkese din özgürlüğü tanınması
D. Kanun önünde herkese eşit davranılması
Soru 19- Orhan Gazi:
- Bursa, İznik ve İzmit’i aldı.
- İlk Osmanlı medresesini açtı.
- Yaya ve Müsellem adıyla Osmanlı Devlet’inin ilk düzenli ordusunu kurdu.
Yukarıdaki Orhan Gazi Dönemi ile ilgili bilgilerde hangi alanda yapılan faaliyetlere değinilmemiştir?
A. Askerî
B. Eğitim
C. Siyasi
D. Ticari
Soru 20- Osmanlı Devleti sınırları içinde Türklerin yanı sıra Rumlar, Ermeniler, Slavlar ve Sırplar yaşamaktaydı. Herkes özgürce kendi inancının gereklerini yerine getirebiliyordu. Bu ortam Osmanlı topraklarında kültürel zenginliğin oluşmasını sağladı.
Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A. Osmanlı Devleti’nde Askerî Yapı
B. Osmanlı Devleti’nde Millet Yapısı
C. Osmanlı Devleti’nde Gaza Anlayışı
D. Osmanlı Devleti’nde İstimâlet Politikası
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla