7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 22 tane sorudan oluşan 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır?
A. Ben yıllarca onun hasretini çektim.
B. İnsanları hafife almamın sonucu ağır oldu.
C. Bu eşyaları atmaya bir türlü dilim varmıyor.
D. Hemen haber uçurun anneme, ağabeyim geliyormuş.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdaki çekimli fiillerin hangisinde zaman anlamı vardır?
A. Anadolu’yu baştan başa gezsek.
B. Bari bu işleri de ben yapayım.
C. Bu yılın sonunda üniversiteli olacaksın.
D. Boş vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirmelisin.
Soru 3- Aşağıdaki çekimli fiillerin hangisinde dilek anlamı yoktur?
A. Dün fuardan telefon aldı.
B. Okuldan çıkar çıkmaz eve gel.
C. Yağmur yağmasa da oyun oynasak.
D. İşimiz bitince biraz dinlenelim.
Soru 4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir amaçla kullanılmıştır?
A. Kadın, seyirciye yerine geçmesini söyledi.
B. Heyecanlı, duyarlı, çalışkan bir öğrenciymiş.
C. Açlık, susuzluk ve yorgunluk onu bu hâle getirdi.
D. Rüzgârın uğultusu, yaprakları sararmış ağaçlar, sessizliğe bürünmüş sokaklar vardı.
Soru 5- Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
A. Ev alma, komşu al.
B. Birlikten kuvvet doğar.
C. Yalnız taş, duvar olmaz.
D. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Soru 6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü bir anlam yoktur?
A. En yakın arkadaşım bugün de okula gelmedi.
B. Proje görevimin bir kısmını bu akşam bitiririm.
C. Sokaktaki bazı çöp kutuları mavi renge boyanmış.
D. Bütün mahalleli, onun sıkıntılarını çözmeye çalışıyordu.
Soru 7- Aşağıdaki cümlelerden hangilerindeki kırmızı renkle yazılan fiiller iş (kılış) anlamı taşımaktadır?
1- Dolaptaki meyveler bozulmuş.
2- Babasının gelmesini dört gözle beklerdi.
3- Mutluluğun şarkısını söylüyordu nehirler.
4- Yıllardır hiç bu kadar gülmemiştim.
A. 1 ve 4
B. 2 ve 4
C. 2 ve 3
D. 1 ve 3
Soru 8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş anlamı taşıyan bir fiil bulunmaktadır?
A. Zor durumda kalanlara hepimiz yardım etmeliyiz.
B. İşçiler, dinlenmek için parktaki banklara oturdu.
C. Birlikte hareket edersek sorunlarımızı daha rahat çözeriz.
D. Kardeşim, dolabın kapağını açık bıraktığı için peynir küflenmiş.
Soru 9- Kip ve şahıs eki almış fiillere çekimli fiil denir.
Buna göre “yürü-” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil olarak kullanılmıştır?
A. Okula kadar yürümek istemezsen otobüse bin.
B. Eskiden ilçeden köye kadar yürüyerek gelirdik.
C. Hemen dizleri ağrımaya başlıyor hızlı yürüyünce.
D. Parkta hep birlikte yürüyoruz uzun yaz akşamlarında.
Soru 10- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru fiili vardır?
A. Sabahları yürüyüşe çıkıyor musunuz?
B. Roman ve hikâye okumayı seviyor musun?
C. Arkadaşların seni ziyarete gelmiyor mu?
D. Bu hafta yüzme kursuna neden gitmiyorsun?
Soru 11- “Sade” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır?
A. Çocukların hâlleri o kadar sade ve sevimliydi ki imrenmemek mümkün değil.
B. Sade ve gösterişsiz ortamlardan hoşlanır, her zaman alçak gönüllü olmaya çalışırdı.
C. Sade, derenin etrafına sıralanan kavak ağaçlarını izlemek bile insanı dinlendiriyor.
D. Sade bir dil kullanan şair, şiirlerinde genellikle yalnızlık ve ayrılık konusunu işliyor.
Soru 12- Aşağıdaki cümlelerde kırmızı renkte yazılan sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A. Okuru saran şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarıyı yakalar.
B. Okuryazarlık, insanı güçlü bir bilince taşıyan gizemli bir kuvvettir.
C. Bu eser günümüz edebiyat dünyasının seçkin isimlerini değerlendiriyor.
D. Karşı dağlardan gelen serin rüzgâr, vadideki ağaçların arasında dolaşıyor.
Soru 13- İyi filmler, duyguları harekete geçirerek insan ruhunu dönüştüren, taklidi olmayan ve kahramanları kanlı canlı bireylerden oluşanlardır. Böyle filmler insanın kalbinde kıvılcımlar oluşturur.
Bu parçaya göre iyi filmler aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?
A. Gerçekçi
B. Tutarlı
C. Özgün
D. Etkileyici
Soru 14- Bir anne, cumartesi günü iki çocuğunu gitar ve İngilizce kurslarına götürecektir. Kursların saatleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı
Her iki çocuğu da kursta iken alışverişe gitmek isteyen anne hangi saatleri seçmelidir?
A. 10.00-11.00 ya da 12.00-13.00
B. 10.00-11.00 ya da 13.00-14.00
C. 11.00-12.00 ya da 12.00-13.00
D. 12.00-13.00 ya da 13.00-14.00
Soru 15- Özgürlük, özgürlüğü için her gün mücadele edenin hakkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A. Bağımsızlığa kavuşmak için istekli olmak şarttır.
B. Zaferin büyüklüğü, mücadelenin zorluğuyla ölçülür.
C. En gayretli insanlar bağımsız topraklarda yetişir.
D. Hürriyete layık olmak için sürekli çaba göstermek gerekir.
Soru 16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A. Tam oturacaktım ki kapı çaldı.
B. Her şeyi anlatsın ki ona yardımcı olabilelim.
C. Önümüzde ki hafta Ankara’da kitap fuarı açılacak.
D. Dilimizdeki yozlaşmanın en temel sebebi yanlış kullanımlardır.
Soru 17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A. Bayrağımız gururlu bir şekilde dalgalanıyor.
B. Türkiye gibi şanlı bir tarihi olan başka ülke yoktur.
C. Kut’ül Amâre’de askerlerimiz aslan gibi mücadele etmiştir.
D. Vatan toprağı dile gelse nasıl anlatırdı Çanakkale Zaferi’ni?
Soru 18- Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç-sonuç anlamı taşımaktadır?
A. Aradan uzun yıllar geçtiği için komşumuzu tanıyamadım.
B. Cumhuriyet Bayramı’nda konuşma yapmak için hazırlanıyor.
C. Kalp çarpıntılarının nedeni kahveyi fazla tüketmesiymiş.
D. Düzenli olarak spor yaptığından sağlık sorunları yaşamadığını söyledi.
Soru 19- Aşağıdaki cümlelerin hangi ikisi amaç -sonuç cümlesidir?
I . Sınavlarda başarılı olmak için çalışıyorum.
II . Sana küstüğünden seni aramamış.
III. Hastalığını yenmek için çok uğraştı.
IV . Gelirsin diye çok bekledik.
A. I - II
B. I – III
C. III - IV
D. II - IV
Soru 20- “Almak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kazanmak” anlamında kullanılmıştır?
A. Konukları uzunca bir odaya aldılar.
B. Sevdiğinden mektup alınca yüzü güldü.
C. Karyolanın altını süpürgeyle güzelce aldık.
D. Kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını almışlar.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla