7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 22 sorudan oluşan 7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki cümlelerde kırmızı renkte yazılan fiillerden hangisi farklı kişi ile çekimlenmiştir?
A. Farklılıkların hayatımıza renk kattığını öğrendik.
B. Konuklarımızı bahçe kapısının önünde karşılayalım.
C. Öğretmeninizden izin alarak konuşmaya başlamalısınız.
D. Dalgaların kıyıya hırçınca vuruşunu dinliyoruz.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek anlamı taşıyan bir fiil kullanılmıştır?
A. Sonbaharda göçmen kuşlar başka diyarlara uçuyor.
B. Zamanın hızla geçtiğini takvim yapraklarından anlarız.
C. Ne mücadelelerle kazanıldı bu vatan toprağı.
D. Engeller karşısında umutsuzluğa kapılmadan ilerleyelim.
Soru 3- Aşağıdaki cümlelerden hangisi koşul anlamı taşımaktadır?
A. Bana yardım edersen işimi daha çabuk bitiririm.
B. Başkalarını mutlu etmek için çalışanlar var.
C. Bahar geldiği için içimizi bir sevinç kapladı.
D. Arkadaşlarım geldi diye heyecandan yerimde duramıyorum.
Soru 4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, diğerlerinden farklı bir kişi ekiyle çekimlenmiştir?
A. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin.
B. Başarılı olan insanları takdir etmesini bilmelisiniz.
C. Son yarışmada maalesef heyecanımıza yenik düştük.
D. Sizden özür dileyenleri bağışlamaya gayret etmelisiniz.
Soru 5- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kip ve kişi eki almamıştır?
A. bakıyorum
B. yapınca
C. gülümseyin
D. anlattık
Soru 6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A. Birçok sorunu birlikte çalışarak çözebildik.
B. Mutluluk da mutsuzluk da hayata bakış açımıza bağlı.
C. Bizim, seninle anlaşabilmemiz için bir takım meseleleri aşmamız gerekir.
D. Bir konuyla ilgili herkes aynı şeyi söylerse ilerleme sağlanamaz.
Soru 7- Aşağıdaki şiirde kullanılan söz sanatları hangileridir?
7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı
A. Tezat - Kişileştirme
B. Konuşturma - Abartma
C. Kişileştirme - Konuşturma
D. Abartma - Tezat
Soru 8- İnsanlar asırlardan beri düşündüler, konuştular ve sonunda yazmayı öğrendiler. Böylelikle düşündüklerini, yaptıklarını tarihe mal etme fırsatına kavuştular. Bilgilerini ve tecrübelerini aktararak gelecek nesillere ışık tuttular.
Paragrafa göre, insanlar bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere nasıl aktarmışlardır?
A. Yazıyı bularak
B. Düşünüp konuşarak
C. Sürekli çalışarak
D. İletişim kurarak
Soru 9- Bir kelime bulma oyununun kuralları şu şekildedir:
• Verilen sözcüğün ilk harfi, bulunacak sözcüğün son harfi olmalıdır.
• Bulunacak sözcük, verilen sözcüğün son harfinin alfabede ardından gelen ilk ünsüzle başlatılmalıdır.
• Bulunacak sözcükte kalın ünlülerden (a, ı, o, u) sonra kalın ünlü, ince ünlülerden (e, i, ö, ü) sonra ince ünlü gelmelidir.
Bu kurallara göre aşağıdakilerin hangisi “kazan” sözcüğünden hareketle oluşturulmuştur?
A. Organik
B. Ortak
C. Patik
D. Parlak
Soru 10-
• Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılması sanatıdır.
• Kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler yüklemektir.
• Benzetme; sözü daha etkili kılmak için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan, benzerlik bakımından güçsüz olanı nitelikçe üstün olana benzetmektir.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, açıklaması verilen sanatlardan herhangi biri yoktur?
A. Dert gezmiş, derman da beraber gezmiş.
B. Arı gibi eri olanın, dağ kadar yeri olur.
C. Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
D. Yuvarlanan taş, yosun tutmaz.
Soru 11-
I. tıpatıp aynı yerden kırışıp
II. katlanmaya eğilimli olması gibi
III. bir ceketin her zaman aynı yerden
IV. biz de neye alıştırıldıysak
V. ona döneriz
Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?
A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.
Soru 12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?
A. Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte bedenimiz de yorulmalıdır.
B. Küçük iyiliklere kimse önem vermez oysa küçük kötülüklerin üzerinde herkes durur.
C. Karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı beliriverdi.
D. Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı olmak isteyenlerin az olmasıdır.
Soru 13-
Ne kadar karanlık olsa geceler
Mümkün mü sonunda sabah olmasın
Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?
A. Abartma (Mübalağa)
B. Tezat (Karşıtlık)
C. Kişileştirme (Teşhis)
D. Benzetme (Teşbih)
Soru 14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, 2 tekil kişi ile çekimlenmiş olumsuz soru fiili vardır?
A. Savaş döneminde yaşadığımız sıkıntıları hatırlamaz mısın?
B. Şehrin bütün sokaklarını adım adım dolaşmadın mı?
C. Sahnedeki oyuncuların sesini duymuyor musunuz?
D. Toplantıdan çıkınca beni hemen arar mısın?
Soru 15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, geçmiş zaman anlamında kullanılmıştır?
A. Sabahları genellikle kaçta işe gidersiniz?
B. Bu film, o dönemde Türkiye’de büyük ilgi görür.
C. Babaannem ve dedem yarın bize gelir.
D. Ses, sıcak havada daha hızlı iletilir.
Soru 16- ............ İstanbul’a arabayla gittim.
Bu cümlenin amaç-sonuç anlamı taşıması için aşağıdakilerin hangisiyle başlaması gerekir?
A. Uçağı kaçırdım, bu yüzden
B. Otobüs bileti bulamadığımdan
C. Zamanım bol olduğu için
D. Daha rahat gezeyim diye
Soru 17- İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün, hiçbir şey erişilmeyecek kadar yüksekte değildir.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A. Kıskançlık
B. Öz güven
C. Kararlılık
D. Çalışkanlık
Soru 18-
I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim.
II. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim.
III. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile!
IV. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem?
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir isim yoktur?
A. I ve II.
B. I ve III.
C. II ve IV.
D. III ve IV.
Soru 19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da noktalama yanlışlığı yoktur?
A. Ankaraya taşınacağımızdan dolayı gerçekten çok mutluyum.
B. Okuduğunuz kitaplar arasında en beğendiğinizi anlatırmısınız?
C. Yaşamımızda ki güzelliklerin farkına varalım.
D. 1901’de doğan şair, ortaokula Erzurum’da başlamıştır.
Soru 20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil, farklı bir kip eki almıştır?
A. Masallarda, kötüler kaybederken iyiler kazanır.
B. Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış.
C. Tarihî eserlerimize her zaman sahip çıkmalıyız.
D. Binlerce insan bizim huzurumuz ve güvenliğimiz için çalışıyor.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla