7. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 7.Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 22 tane sorudan oluşan 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip butonuna tıklayınız.

Soru 1- Hareket edebilmemiz için beynimiz, sinir hücrelerimiz, kaslarımız ve kemiklerimiz hep birlikte çalışır. Hareket edeceğimiz zaman beynimizden kaslarımıza sinir hücrelerimiz aracılığıyla uyarılar gönderilir. Bu uyarılar sayesinde kaslar harekete geçer. Kasların kasılıp gevşemesi ise kemiklerin, buna bağlı olarak da vücudumuzun hareket etmesini sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcüklerinden biri değildir?
A. Zaman
B. Kaslar
C. Hareket
D. Kemikler
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2-
Bu bahar bir hoşluğu var gönlümün
Sabahları erkenden kalkıyorum
Uykumu almış, dinlenmiş, genç, zinde
Neşeyle çalışıyorum bütün gün
Yarınlara güvenle bakıyorum
Bu şiirde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?
A. Umut
B. Özlem
C. Heyecan
D. Mutluluk
Soru 3- Parmağına ufacık bir iğne batsa fenalık geçirir, azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi telaşa kapılırdı. Her duyguyu abartarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı.
Bu parçada sözü edilen kişi aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A. Kılı kırk yaran
B. Pireyi deve yapan
C. Burnundan kıl aldırmayan
D. Zeytinyağı gibi üste çıkan
Soru 4- “İnsanlar, başkalarının sıkıntı ve sorunlarına gereken önemi vermez, onlarla gerektiği kadar ilgilenmez.”
anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Her ağaçtan kaşık olmaz.
B. Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
C. El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
D. Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.
Soru 5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A. Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı.
B. Gece olunca çenesi açılıyor, durmadan konuşuyordu.
C. Komşuların birbirlerine gelip gittiği günler maziye karıştı.
D. Baltayı taşa vurmamak için konuşmalarına çok dikkat ediyordu.
Soru 6- Talihsizlik, insana hakiki dostlarını gösterir. (Aristo)
Bu özdeyişle anlamca aynı doğrultuda olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
B. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
C. Dostun attığı taş baş yarmaz.
D. Dost kara günde belli olur.
Soru 7-
I. adım adım gerçekleşen
II. insanın öz güven kazanması
III. yavaş bir süreçtir
IV. ve kendini gerçekleştirmesi
Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?
A)I.    B)II.    C)III.    D)IV.
Soru 8- Genç ressam, bu yılki ikinci ödülünü yine Ankara’da aldı.
Bu cümlede sözü edilen ressamla ilgili kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hayatı boyunca iki ödül almıştır.
B. Resimlerini Ankara’da yapmaktadır.
C. Ankara’da birden fazla ödül almıştır.
D. Farklı sanat dallarıyla uğraşmaktadır.
Soru 9- Zaman birçok şeyi değiştirir ama eski dostlukları değiştiremez.
Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?
A. Eski dostluklar, değerini hiçbir zaman kaybetmez.
B. Zaman, insana eski dostlarını bile unutturur.
C. Eski zamanlarda dostluklar daha kıymetliydi.
D. Dostluklar zamanla değerini yitirir.
Soru 10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A. Bu yenilgiye, rakibini azımsaman neden oldu.
B. Başarılı birçok insan, bu okuldan mezun olmuştur.
C. Amcamla bir araya gelince karşılıklı dertleşiriz.
D. Talihi ve şansı yaver gitti de başına kötü bir iş gelmedi.
Soru 11- Okula, aşağı yukarı yedi yıl kadar yürüyerek gitmiştim.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması
B. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
C. Gereksiz sözcük kullanılması
D. Özne-yüklem uyumsuzluğu
Soru 12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Bu şehre çok yakında bir daha geleceğim yine.
B. Uygun bir zamanda yeniden konuşalım bu konuyu.
C. Teyzem terminaldeymiş, otobüse henüz binmemiş.
D. İnsanlara saygı gösteririm, karşımdaki insanlardan da saygı beklerim.
Soru 13- Sakin bir ev, ilham verecek kitaplar, sevilmeye değer birkaç arkadaş, acı veya pişmanlık yaşatmayan oyunlar, güven, ümit ve sevgi dolu bir yürek dünyanın bütün eğlencelerinden daha değerlidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki sözcük veya söz gruplarından herhangi birinin anlamını karşılamaz?
A. Üzüntü, keder, elem
B. İçe doğmasına sebep olmak
C. Hareket etmeyen, kımıldamayan
D. Korku ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu
Soru 14- Bütün sanat eserleri belleğe dayanır, belleği somutlaştırmanın aracıdır. İnsanlar, üzerine yerleştiği dut yaprağını yiyerek beslenen ve kozasını ören bir ipek böceği gibi belleğinden beslenerek büyür ve gelişir.
Bu parçada “bellek” aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?
A. Sanat eseri
B. Dut yaprağı
C. İpek böceği
D. Koza
Soru 15- Başkalarının esnemesiyle uyuyanlar, gördükleri rüyada kendilerine ait parmak izi bırakamazlar.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangileri vurgulanmaktadır?
A. İçtenlik - Öznellik
B. Özenti - Alışkanlık
C. Taklit - Özgünlük
D. Öz eleştiri - Ön yargı
Soru 16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A. Bırakın, her şey olduğu gibi kalsın.
B. Akşama kadar sahildeki çöpleri topladık.
C. Martılar bir füze gibi denize çakılıyordu.
D. Doğamızı korumak, denizleri kirletmemek hepimizin görevi.
Soru 17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi yoktur?
A. Kardeşim yalnız kalmaktan hiçbir zaman hoşlanmaz.
B. Oysaki herkes eskiden daha anlayışlıydı bana karşı.
C. Son yıllarda özellikle de büyükşehirlerde trafik yoğunluğu arttı.
D. Çocuklarımıza başka bir deyişle geleceğimize iyi birer örnek olalım.
Soru 18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili vardır?
A. İşlerimizi tamamlayınca biz de sizinle geliriz.
B. Öğrencilerime kavuşmak, onlarla konuşmak için can atıyorum.
C. Siz de çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapabilirsiniz.
D. Hazırlıklarınızı bitiriverin de beraber deniz kenarına gidelim.
Soru 19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil vardır?
A. Çok çalışarak başarıya ulaşabilirim.
B. Dostlarımızın ufak hatalarını affetmeliyiz.
C. Tam iki haftadır tiyatro oyunu için hazırlanıyormuş.
D. Öğrencilerin birçoğu nasıl çalışmaları gerektiğini bilmiyor.
Soru 20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A. Kimseye fark ettirmeden masadan kalkmayı başarmış.
B. Biraz gayret edersen gitar çalmayı öğrenebilirsin.
C. Hak ettiğimizden fazlasında gözümüz olmadı hiçbir zaman.
D. Benim biraz işim var, siz eve doğru gidi verin.
Soru 21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı yoktur?
A. Çocuk, annesinin boynuna sımsıkı sarıldı.
B. İsterseniz tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
C. Sabahleyin gökyüzü masmavi, ufuk açıktı.
D. Yazarımız, Anadolu sevdasını özgün bir dille anlatmış.
Soru 22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf bulunmaktadır?
A. Birazdan bütün kuşlar aşağı iner.
B. Yaralı askerin yüzü solgun görünüyordu.
C. Dün akşam yukarı mahallede düğün vardı.
D. Müdür, çalışanlara çok ağır sözler söyledi.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla