7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı yoklama testini cevaplayınız. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip butonuna tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kırmızı renkte yazılan sözcük gereksiz kullanılmıştır?
A. Odamda gördüğünüz her şeyi ben yaptım.
B. Hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düştü.
C. Bazen duygu ve düşüncelerimizi kimseye açıklayamayız.
D. İlkokuldan beri karşılıklı mektuplaştığım iki arkadaşım var.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamdan kaynaklı bir anlatım bozukluğu yoktur?
A. Boyacı, ücretini alamadığı için işi bıraktı.
B. O kadar soğuktu ki saçlarım diken diken oldu.
C. İlk öğretmenliğe başladığım günü asla unutamam.
D. Bu oda, doğum yapan kadın hastalarımıza ayrılmıştır.
Soru 3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Yola çıkmadan önce tüm hazırlıklarınızı yapınız.
B. Takımımız son final maçına çıkarken çok heyecanlıydı.
C. Son soruyu cevaplaması yarışmayı kazanmamıza yol açtı.
D. Bütün duyduklarımı ve duymadıklarımı sana anlatacağım.
Soru 4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı vardır?
A. Evet, herkes senin de takıma katılmanı kabul etti.
B. Of, bu kadar soğuk bir havada dışarı mı çıkılır?
C. Tek bir ağaçtan başka hiçbir şey yoktu koca meydanda...
D. Ne yaptın, nerelere gittin, bizimle paylaşır mısın?
Soru 5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil yoktur?
A. Biz gidene kadar onlar her şeyi halletmişti.
B. Sen olmasaydın ben bu işi tek başıma bitiremezdim.
C. Arkadaşım, birçok konuda ailesinden yardım alıyordu.
D. Bir işe başlamadan o işin artılarını ve eksilerini düşünmek gerekir.
Soru 6- “Vatan sevgisi, sevgilerin en üstünüdür. Çocuğa bu sevgi ailede verilmeye başlanmalı, okul eğitimiyle zenginleştirilerek ve pekiştirilerek geliştirilmelidir. Çünkü vatan, onu seven insanlarla ileriye, daha da ileriye gidecektir.”
Bu paragrafta vurgulanan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir?
A. Vatan sevgisi çocuğa ailede verilmeye başlanır.
B. Bilgili insanlar, vatanını daha çok severler.
C. Vatana hizmet etmek onu sevmekle başlar.
D. Diğer sevgiler vatanı sevmekle başlar.
Soru 7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır?
A. Eski mahalledeki arkadaşlarını gördün mü?
B. Bugün gittiğiniz tiyatro sıkıcı mıydı?
C. Sana verdiğim kitabı okudun mu?
D. İki kilo portakal alır mısın?
Soru 8- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek eylem farklı bir görevde kullanılmıştır?
A. Onun en sevdiği çiçek menekşeymiş.
B. Adresi, ben ona daha önce vermiştim.
C. Aradığın kitabı bulmana yardımcı olabilirmiş.
D. Yaşadıklarından sonra hayata bakışı tamamen değişmişti.
Soru 9- “Ünlü sanatçı, 20 Ocak 1943 yılında Üsküdar’da dünyaya gelmiştir.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Birbiriyle çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
B. Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması
C. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D. Sözcüğün gereksiz yere kullanılması
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?
A. Kardeşi doğunca pabucu dama atılmış.
B. Annen yıllardır senin için saçını süpürge ediyor.
C. Çok sevdiği dedesini karşısında görünce etekleri tutuştu.
D. Artık işi bırakıyormuş, her şeyden elini ayağını çekecekmiş.
Soru 11- Aşağıdaki yay ayraçla gösterilen yerlere “( )” uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Ahmet Bey döndü ( ) arkasındaki bekçiye ( )
( ) İşte bir hastane daha ( ) dedi( ) Küçük bir çam ormanının önünde beyaz bir binanın ne işi vardı( ) Mermerdenmiş gibi göz kamaştıracak derecede parlıyordu ( ) Bahçenin demir kapısında büyük bir ( ) Kiralıktır ( ) yazısı asılmıştı ( )
A. (,)(:)(—)(,)(.)(?)(.)(“)(”)(.)
B. (:)(:)(—)(.)(.)(?)(.)(“)(”)(!)
C. (.)(!)(—)(,)(.)(.)(.)(“)(”)(.)
D. (,)(:)(—)(.)(,)(?)(!)(“)(”)(-)
Soru 12- Okyanusun ortasında kocaman bir kara parçasına yaklaştılar. Elif, heyecanla gülümsedi. Burası sihirli kürenin üzerinde gördüğü o ilginç kıta gibiydi. Uzaktan bakınca açık bir kitaba benziyordu. İçinde nehirler, dağlar, vadiler göze çarpıyordu.
Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Betimleme yapılmıştır.
B. Deyime yer verilmiştir.
C. Olay yazısından alınmıştır.
D. Kişileştirmeden yararlanılmıştır.
Soru 13- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A. Ünlü atlet 100 metre koşusunda dünya rekoru kırdı.
B. Yarışmada 1’nci olarak ülkemizi başarıyla temsil etti.
C. Türkçe sınavı haftaya bugün 15.00’te yapılacakmış.
D. Bahçemizdeki çam ağacını yetmiş beş yıl önce dedem dikmiş.
Soru 14-Aşağıdaki levhalardan hangisinde yazım yanlışı vardır?
7. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 15- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A. Dokuztaş oyununu arkadaşımdan öğrendim.
B. Müzik öğretmenimiz bugün on altılık notayı öğretti.
C. Osmanlı padişahlarından II. Murat’ın hayatını okuyorum.
D. Sınıf, tören alanında onar kişilik gruplar hâlinde ilerliyordu.
Soru 16- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A. Makinenin fiyatını duyunca hepimiz çok şaşırdık.
B. Öğretmenimiz ders proğramının değiştiğini söyledi.
C. Telefonunu şarz etmeyi unutunca tüm gün haberleşemedik.
D. Köye yaklaşınca asvalt yol, yerini toprak yola bıraktı.
Soru 17-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?
A. Mimar Sinan gerçekten de 1489’da mı doğmuş?
B. Dede Korkut’un ne doğduğu ne de öldüğü yıl bellidir?
C. 1207 (?) yılında doğan Mevlana dünyaca tanınan bir düşünürdür.
D. Mezarı Eskişehir’de (?) bulunan Yunus Emre’nin ünü dünyaya yayılmıştır.
Soru 18- Hayatta üç şeye çok önem veririm ( ) Dürüstlük ( ) çalışkanlık ve alçak gönüllülük ( ) Bunlardan birine bile sahip olmayan insanlara şüpheyle yaklaşırım ( )
Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A. (:) (,) (…) (.)
B. (.) (,) (.) (!)
C. (:) (,) (.) (.)
D. (;) (,) (...) (.)
Soru 19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?
A. Bu akşam Ahmet’leri yemeğe davet ettik.
B. Yeni kanunlar Resmî Gazete’de yayımlandı.
C. Bu yılki Karadeniz turuna Samsun’dan başladık.
D. Dilekçenin bir örneğini Hatice Hanım’a vermelisiniz.
Soru 20-
Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt,
Yıllarca döktürür sana gözyaşı,
Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt,
Tuna’nın özlemi yakar Maraş’ı...
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Duygulara değil düşüncelere ağırlık verilmiştir.
B. Çağrışımlara yol açan sözcükler kullanılmıştır.
C. Dize sonlarındaki ses benzerlikleriyle ahenk sağlanmıştır.
D. Anlamı kuvvetlendirmek için benzetme ve kişileştirme sanatlarından yararlanılmıştır.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla